Churches of the Exo Mani


Ag. Sotiras, Proastio, Exo Mani, Peloponnese, Greece

Ag. Sotiras, Proastio, Exo Mani, Peloponnese, Greece


Photographs © Keith Laban

https://www.keithlaban.co.uk