Churches of the Exo Mani


Ag. Panagia, Kastania, Exo Mani, Peloponesse, Greece.

Ag. Panagia, Kastania, Exo Mani, Peloponnese, Greece.


Photographs © Keith Laban

https://www.keithlaban.co.uk