Churches of the Exo Mani


Kentro, Exo Mani, Peloponnese, Greece

Kentro, Exo Mani, Peloponnese, Greece


Photographs © Keith Laban

http://www.keithlaban.co.uk